Wort zum Tag

Heute haben Namenstag
Axel, Elias, Niklaus von Flüe   (evang. Kalender)
Christian, Axel, Emilia   (kath. Kalender)